Alles onder één dak!

Kindcentrum de Avonturier vormt samen met de school, kinderopvangorganisatie Partou en Stichting Peuterspeelzalen Vught een integraal kindcentrum. Een integraal kindcentrum (IKC) is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Binnen een IKC is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang.

Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang, school, buurt en vereniging. Hoe klein zij ook zijn, hun wereld is groter dan je denkt. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben alle betrokkenen daar baat bij. Het kind voelt zich veilig en gekend, omdat het omringd wordt door vertrouwde gezichten en een vertrouwde omgeving. Op deze manier kunnen kleuters met vertrouwen starten aan hun nieuwe avontuur op De Avonturier! Fijn voor u als ouder, maar zeker zo prettig voor uw kind!  

Ook ná school 

Ook buitenschoolse opvang wordt op ons kindcentrum aangeboden door Partou. Plezier en ontspanning na een drukke schooldag zijn bij Partou belangrijk. 

Meer informatie over peuterspeelzaal De Schatkamer of kinderopvang Partou vindt u op:

Partou Peuteropvang

Partou kinderopvang 

Partou buitenschoolse opvang