oudervereniging

De Oudervereniging organiseert in overleg met de school leuke activiteiten voor de leerlingen, of maakt het mogelijk dat de school die organiseert door het geven van een gift, betaald van de ingezamelde contributie. De oudervereniging komt ongeveer 6 maal per jaar bij elkaar voor overleg. Dit overleg start de oudervereniging samen met de medezeggenschapsraad. Hier worden kort de lopende zaken besproken.
Daarna bespreekt de oudervereniging de organisatie en inhoud van de komende activiteiten zoals bijvoorbeeld de sinterklaasviering, kerstviering en de baarzendag.
Meestal is er één keer per jaar een algemene ledenvergadering, waarin het bestuur van de vereniging zijn plannen voor het komende jaar kenbaar maakt en waarin het verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Ook wordt dan de hoogte en de bestemming van de contributie bepaald.

Bereikbaarheid
Het bestuur van de oudervereniging is bereikbaar via de blauwe brievenbus in de gang bij het secretariaat. Ook kunt u mailen naar oudervereniging@debaarzen.nl of spreek ons aan op het schoolplein!

 

Terug