Onze kernwaarden

Kindcentrum De Avonturier biedt onderwijs, kinderopvang en zorg aan kinderen van 0 tot 13 jaar. Samen met ouders en partners werken we iedere dag aan een veilige omgeving waar kinderen volop kansen krijgen om te leren, hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen en hun talenten mogen ontdekken.

Onze vijf kernwaarden geven aan wat de bouwstenen van ons kindcentrum zijn.  

Eigenheid: “Elk kind is uniek en mag zichzelf zijn” 

Op De Avonturier hebben we oog en oor voor ieder kind. We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf mogen zijn en dat zij zichzelf beter leren kennen en begrijpen. Dat draagt niet alleen bij aan hun zelfvertrouwen, maar zorgt er ook voor dat kinderen  elkaar leren begrijpen.

Kinderen krijgen bij ons de ruimte om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. We houden daarbij rekening met de behoeften en mogelijkheden van elk kind: elk kind leert op eigen wijze, eigen niveau en eigen tempo.

Verbondenheid: “Gelukkig(er) samen werken en leren” 

Je kunt pas uniek zijn als je samen bent. Door verbondenheid en veiligheid te creëren, komen kinderen het beste tot ontwikkeling. Bovendien worden zij gelukkiger door samen te werken en te leren van en met elkaar. Iedereen doet ertoe!

Kinderen  ontwikkelen  sociale vaardigheden zoals communiceren, oplossingen zoeken en discussiëren. Vaardigheden die zij de rest van hun leven nodig hebben.

Verwondering: “Onbevangen de wereld ontdekken” 

“Verwondering is het begin van alle wijsheid”, zei de Griekse filosoof Aristoteles. Op De Avonturier sluiten we dan ook aan bij de belevingswereld van de kinderen, dit zorgt ervoor dat kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren en zich te ontwikkelen.

Bij ons kunnen kinderen leren in een betekenisvolle context, waarbij er ruimte is voor creativiteit en om te experimenteren. We bieden ruimte voor het ontdekken van de wereld en voor het stellen van vragen. Want uit een positieve en onbevangen blik komen de meeste kansen voort.

Ondernemerschap: “Nieuwsgierig en onderzoekend leren” 

Ondernemende mensen zijn vaak energiek, flexibel en oplossingsgericht. Daarom is Kindcentrum De Avonturier zo ingericht dat kinderen kunnen ontdekken, onderzoeken en ervaren. We stimuleren hen om gebruik te maken van hun talenten, om grenzen te verkennen, om samen te leren en samen te ontwikkelen.

Kinderen kunnen hun leerproces zelf vormgeven en mogen initiatief nemen. Daardoor ontstaat motivatie van binnenuit en leren zij effectiever. Beroepskrachten begeleiden en ondersteunen hen daarbij en leren ook van en met elkaar.

Verantwoordelijkheid: “Betrokken bij elkaar en de omgeving” 

Op Kindcentrum De Avonturier werken we – professionals, ouders en kinderen – elke dag samen. We voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk om een veilige en uitdagende speel- en leeromgeving te creëren, waarin iedereen het beste uit zichzelf kan halen.

Kinderen ontwikkelen niet alleen hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel, maar krijgen ook oog voor hun sociale omgeving. We geven het goede voorbeeld en werken samen vanuit een gedeelde pedagogische visie. De betrokkenheid van ouders vinden we daarbij onmisbaar. We doen het samen!