Onze tussenschoolse opvang

De Avonturier heeft een vaste ploeg met vrijwilligers, die de kinderen tussen de middag begeleiden
bij de tussenschoolse opvang. U kunt er voor kiezen om uw kind op maandag, dinsdag en donderdag op school te laten overblijven. Via de ouderportal-app Schoudercom kunt u aangeven op welke dagen
u hier gebruik van wil maken. Kinderen die overblijven nemen hun eigen brood in een trommeltje en
drinken in een drinkbeker mee. De kosten voor het overblijven bedragen € 1,60 per keer. In
SchouderCom wordt maandelijks een berekening gemaakt hoeveel keer uw kind gebruik heeft
gemaakt van de TSO en wat u hiervoor moet betalen. Aan het eind van de maand ontvangt u dan van
ons een betalingsverzoek.