Schooltijden, vakantierooster en vrije dagen

Schooltijden

Op De Avonturier wordt voor de schooltijden het Hoornsmodel gehanteerd. Dat betekent dat de begin- en eindtijden voor alle kinderen gelijk zijn. De tijden zijn als volgt:

Dag Ochtend  Middag
Maandag  8.30 - 12.00 uur  13.00 - 15.00 uur  
Dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Woensdag  8.30 - 12.30 uur Vrij
Donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag 8.30 - 12.30 uur Vrij

 

Fijn als de leerlingen op tijd op school zijn! in de ochtend zijn zij vanaf 8.15 welkom op de speelpleinen.  In de middag geldt, voor kinderen die tussendemiddag thuis gaan eten, dat zij vanaf 12.45 uur welkom op het plein zijn. Vanaf deze tijden is er toezicht. 

Leerlingen mogen 10 minuten voor aanvang naar binnen, dit noemen we de inlooptijd. Om de lessen op tijd te kunnen beginnen, gaat er bij aanvang van de lessen een zoemer. Om 8.30 uur gaan de deuren van de lokalen dicht, zodat er geen kostbare onderwijstijd verloren gaat. 

Het vakantierooster van het schooljaar 2018-2019 is als volgt vastgesteld:  

Herfstvakantie   van 15 oktober 2018 tot en met 19 oktober 2018  
Kerstvakantie    van 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie (carnaval)  van 4 maart 2019 tot en met 8 maart 2019  
Meivakantie van 22 april 2019 tot en met  3 mei 2019
Zomervakantie   van 8 juli 2019 tot en met 16 augustus 2019 
   
Overige vrije dagen  
Hemelvaart                  30 en 31 mei 2019  
2e  Pinksterdag    10 juni 2019 
   
Studiedagen personeel (leerlingen vrij)  
26 maart 2019   
29 mei 2019