Zon Jongen Meisje

Onze werkwijze, spelen en leren in units

Anders dan op een traditionele school, bevat ons gebouw geen klaslokalen. Bij ons spelen en werken leerlingen in units. De Avonturier bestaat uit 4 units van 50 tot maximaal 90 kinderen:

  • In unit 1: kinderen van 0-4 jaar (kinderopvang & peuterspeelzaal)
  • In unit 2 :kinderen uit groep 1,2 en 3
  • In unit 3: kinderen uit groep 4,5 en 6
  • In unit 4: kinderen uit groep 7 en 8. 

Iedere unit bestaat weer uit 2 tot 3 heterogene basisgroepen van ongeveer 25 kinderen. Dat betekent dat 2 tot 3 leerkrachten vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid dagelijks het onderwijs verzorgen voor hun unit. Daarbij worden de leerkrachten en de leerlingen ondersteund door een onderwijsassistent en stagiaires. Doordat er meer handen en ogen op een unit zijn, kan er beter worden ingespeeld op de leerbehoefte van individuele leerlingen. 

Basisgroepen 

Alle leerlingen starten en eindigen hun dag in hun basisgroep. In de basisgroep wordt ook fruit gegeten, gevierd, gedeeld, gereflecteerd en geëvalueerd. Iedere basisgroep heeft één fulltime leerkracht of twee parttime leerkrachten die de verantwoordelijkheid dragen. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de basisgroep en ook het aanspreekpunt voor ouders. Naast activiteiten in de basisgroepen, wordt er dagelijks gewerkt op het leerplein en in instructiegroepen. 

Instructiegroepen  

Tijdens de instructies worden de kinderen ingedeeld in niveaugroepen. Een niveaugroep wil zeggen dat er gekeken wordt naar de ontwikkeling van de kinderen. De kinderen worden dus niet meer alleen op basis van de leeftijd ingedeeld. Op deze manier kunnen kinderen zich op hun eigen niveau ontwikkelen. De instructiegroepen zijn maximaal 15 kinderen groot en worden gegeven door de vakverantwoordelijke leerkracht 

Spelen, ontdekken, onderzoeken en werken op het leerplein 

Na de instructie gaan de leerlingen verwerken op het leerplein of krijgen leerlingen die dat nodig hebben verlengde instructie van een leerkracht. Op het leerplein zijn ook weer leerlingen uit de verschillende basisgroepen aan het werk. Leerlingen hebben een keuze waar zij gaan zitten of zelfs staan om de stof te verwerken. Zo is er te kiezen of zij op een individuele werkplek gaan zitten, aan een samenwerkplek of aan een sta-werkplek. Ze worden daarbij ondersteund door leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires.  

Waarom unitonderwijs? 

Kindcentrum de Avonturier streeft ernaar om zo goed mogelijk recht te doen aan de verschillen in leerbehoeftes en talenten van kinderen. Met de keuze voor het werken in units komen we tegemoet aan deze verschillen. Kinderen laten zich qua ontwikkeling niet “vangen” in een groep. Het ene kind is al ergens halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl een ander kind hier pas in groep 3 klaar voor is. Inspelen op ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften vraagt om flexibele groeperingsvormen. 

Daarnaast spelen we met ons onderwijs in op de zogeheten 21st century skills. Dat zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. De tijd waarin wij, en dus ook de kinderen leven, is aan grote verandering onderhevig. Er wordt in de toekomst minder kennis, maar wel meer en andere vaardigheden van kinderen en volwassenen gevraagd. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Het unitonderwijs biedt hiervoor de mogelijkheden. Vooral tijdens de projecten van OGO (unit 2) en Blink (unit 3 en 4) komen deze vaardigheden uitgebreid aan bod. 

Voordelen van unit-onderwijs:

De grote voordelen van het werken in units zijn:

  • Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hierdoor kunnen wij rekening houden met de verschillen (specifieke onderwijsbehoeften) tussen leerlingen. 
  • Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar en met elkaar leren. 
  • Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.
  • Binnen elke unit wordt gewerkt met vakspecialisten. Zij zijn verantwoordelijk voor een specifiek vak. Hierdoor hebben ze nog meer kennis van de leerlijnen, kunnen ze de stof nog beter aanbieden en zijn ze in staat op de beste manier in te spelen op de verschillen tussen de leerlingen. 
  • Leerlingen ervaren meer autonomie en worden meer eigenaar van hun eigen leerproces. Daarnaast leren leerlingen samenwerken, ict gebruiken en presenteren.