Academische Opleidingsschool

Academische opleidingsschool 

Kindcentrum De Avonturier heeft sinds 2014 het predicaat Academische opleidingsschool. In een samenwerking met Fontys Hogescholen Den Bosch bieden we Pabo-stagiaires een leerplek om zich te bekwamen in de praktijk van het leraarschap. We hechten heel veel waarde aan de opleidingsschool. Allereerst willen we jonge talenten de kans bieden om het vak van leerkracht te leren, maar daarnaast halen we op deze wijze nieuwe onderwijsontwikkelingen op het gebied van didactiek en pedagogiek de school binnen, ontwikkelen we zelf onderwijspotentieel voor de toekomst en zorgen de stagiaires voor extra handen in de klas.  

Inmiddels heeft de opleidingsschool zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld en hebben we stagiaires van het ROC sport- en bewegen, de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, het Koning Willem 1-college en de Hogeschool Arnhem Nijmegen creatieve therapie. De stagiaires worden begeleid door de leerkrachten in de groep (mentoren), de eindverantwoordelijkheid ligt bij adjunct-directeur/ basisschoolcoach Ria van Gerven.