Zon Jongen Meisje

Aanmelden nieuwe leerling

Is voor uw kind en u een nieuw avontuur in zicht?

Voor het eerst naar school en aanmelden?

Wordt uw kind binnenkort 4 jaar en wilt u uw kind aanmelden op onze school? Daar zijn wij blij mee! Vanaf 3 jaar kan een kind aangemeld worden. Meldt u uw kind eerder aan, dan spreken we van een vooraanmelding.

Gezien de grote vraag naar een plaats op onze school, is het fijn als uw kind uiterlijk met 3,5 jaar is aangemeld.

Om uw kind aan te melden op onze school vragen we u het hiervoor bedoelde aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Via  deze link opent u het formulier op uw PC / Laptop en kunt u het online invullen. Voordat u het ingevulde formulier naar ons opstuurt, slaat u het eerst op op uw eigen PC / Laptop. U kunt het vervolgens als bijlage per mail opsturen naar 'info@de-avonturier.nl'  t.a.v. 'De administratie'. Inleveren op school of per post kan ook.

Kindcentrum De Avonturier

tav De administratie

Lidwinastraat 12a

5262 EP Vught. 

Overstap vanaf een andere school en aanmelden?

Als ouders hun kind vanaf de huidige basisschool willen laten overstappen naar De Avonturier (bijvoorbeeld vanwege een verhuizing), wordt altijd eerst gekeken of er ruimte is op onze school om een nieuwe leerling te plaatsen. Als dat mogelijk is, worden ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgen zij uitleg over de manier van werken op De Avonturier. In dit gesprek wordt altijd gevraagd of de huidige school op de hoogte is van een mogelijke overstap. Als dat niet het geval is, dan vragen we om de huidige school eerst op de hoogte te brengen van de interesse om over te stappen naar ons kindcentrum.  

Als ouders vervolgens aangeven de overstap naar De Avonturier te willen maken, vragen we hen toestemming om contact te leggen met de huidige school om een compleet beeld te krijgen van de leerling en te overleggen welke onderwijskundige en pedagogische ondersteuning nodig is. Deze afstemming wordt door de intern begeleiders van de beide scholen uitgevoerd. Het kan zijn dat uw kind wordt uitgenodigd om een dagje proef te draaien op ons Kindcentrum. Zodra wij een goed beeld hebben en de benodigde ondersteuningsbehoefte kan door ons geboden worden, wordt contact opgenomen met de betreffende ouders. Als ook de ouders tot de conclusie komen dat De Avonturier bij hen en bij hun kind past, vullen zij het aanmeldingsformulier in en leveren dit in op school.